nosaltres

Ens hem unit Enginyers i Advocats per millorar la protecció de les dades i els sistemes d'informació. Millorant la seguretat dels sistemes d'informació i els processos associats aconseguim protegir les persones. Treballem per millorar el dret a la privacitat i la intimitat personal mitjançant pràctiques ètiques, mitjançant la rendició de comptes i un compromís compartit de responsabilitats.

No ens avala tan sols una experiència de més de 15 anys, sinó sobretot la humilitat de saber que necessitem aprendre i esforçar-nos per millorar contínuament.

serveis

 • Servei de Delegat de Protecció de Dades
 • Coaching i simulacres d'atacs a la ciberseguretat dels usuaris
 • Auditories de ciberseguretat en: xarxes, sistemes, mòbils, web i bases de dades
 • Hacking Ètic i Tests d'intrusió
 • Campanyes de Phishing personalitzades
 • Hacks basats en Enginyeria i xarxes socials
 • Avaluació de reputació online basats en els nivells de protecció corporativa
 • Investigació i resolució d'atacs de Ransomware i Malware
 • Investigació forense en atacs de hackers i peritatges judicials
 • Adaptació legal, tècnica i social al marc legal europeu en protecció de dades
bottom

Mitjançant els nostres plans de ciberseguretat s'estableix un marc de treball que permet:

 • 1Implementar amb antelació a l'inici de qualsevol activitat les mesures de seguretat legals i tècniques d'un sistema d'informació.
 • 2Disseny del pla i el govern de la ciberseguretat de l'entitat.
 • 3Auditories periòdiques i extraordinàries per validar l'existència de les mesures de seguretat.
 • 4Direcció i coordinació per la implementació de les mesures de seguretat que signifiquin una millora.
 • 5Gestió del Risc i compliment de les obligacions legals en Ciberseguretat.
ipad

Tècniques de hacking ètic

Per estar protegit dels hackers ha de pensar com un hacker. Això implica implementar una política de desconfiança.

Les supervisions de hacking ètic reprodueixen els mètodes operandi que realitzen els hackers per fer una identificació de quines són les tipologies d'atacs que posarien en risc la informació.

Del resultat del servei de hacking ètic s'obté una avaluació de riscos amb unes propostes de millores que permeten decidir conjuntament el pla d'acció que enforteixi la seva ciberseguretat.

Formació especialitzada

Som formadors en els següents cursos

 • chfi

  Computer Hacking Forensic Investigator

  +info
 • ceh

  Certified Ethical Hacker

  +info
 • dpd

  Curs d'Especialització en Data Protection Officer

  +info

Pregunta’ns i protegeix-te amb nosaltres, contacta amb info@centralip.net